Nồi chiên không dầu camel 5l

Chiên dùng không dầu, không khói,không độc hại
Nướng chiên 360 độ ko cần lật đồ ăn giữ dk độ ngon ngọt và dinh dưỡng của đồ ăn